Sponsors

Dankwoord Jan Perrels ... en een stukje geschiedenis over de club

6 januari 2020 21:00


Dankwoord Jan Perrels
...en een stukje geschiedenis over de club

Voorzitter, bestuur, leden en familieleden en andere aanwezigen,

Dank voor deze eer.


Ik weet dat er op de laatste ALV over de toekenning van het erelidmaatschap is gestemd. In de notulen staat dat het voorstel met algemene stemmen is aanvaard. Dat is onjuist. Ikzelf heb tegen gestemd.

Waarom? Omdat ik niet meer heb gedaan dan ik eigenlijk van u allen verwacht dat u hetzelfde zou hebben gedaan en in ieder geval in de toekomst ook gaat doen voor deze club.

24 jaar geleden, 1996

Naast andere vaders was ik zo’n man die op zaterdag langs de lijn naar zijn zoon stond te kijken en op afstand de verrichtingen kritisch volgde. Dat mijn zoon bij VVH speelde was een gevolg van een actie welke Rob Riebeek ondernam op de lagere school van zijn zoon James om medeleerlingen aan VVH te binden. Mijzelf was het worst bij welke vereniging hij zou gaan, want ik ben geen voetballer.

20 jaar geleden, 2000

Na zo’n zaterdagse ochtend langs de lijn, kwam naar mij toe Els Vlaming, moeder met binding aan de club via haar zoons en die zelf ook actief was en nog steeds is als vrijwilligster binnen de club.

De club had problemen en of ik niet even met iemand van het bestuur kon praten.

Er waren toen 4 bestuursleden (overigens ook allemaal erelid):
- Frans van Soelen, voorzitter
- Evert Duk, penningmeester
- Thijs Heesemans, secretaris
- Ed Paardenhaar, ledenadministratie en zaal

De eerste 3 waren in 1999 aangetreden omdat er niemand anders wilde / kon / durfde.

De club had grote problemen, o.a. met de pachters van de kantine, het echtpaar Van Kampen die op de Rijksstraatweg een kroeg onder de naam "Nooitgedacht" exploiteerden. Zij kochten drank en eten in via VVH, maar hadden al 4 a 5 maanden niets betaald.

Voorts was er een sponsor Matex, gerund door de autohandelaren vader en zoon Helman. Zouden rond € 50.000,-- sponseren, en wel met € 5.000,-- per maand, maar ook zij betaalden niet! Met name Evert Duk (maar ook Thijs) betaalde uit eigen zak de rekeningen voor de club.

Er was een schuldenlast van bijna ƒ 125.000,-

Het vorige bestuur had nu juist deze pachter binnen gehaald en deze sponsor aan de club verbonden om die schulden te kunnen voldoen. Maar nadat alles op papier was gezet wilde niemand daar ook de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor nemen, behalve de 4 ereleden.

Of ik wat kon doen?

Ik heb ja gezegd en dat heb ik de afgelopen 20 jaar geweten.

Er is een vrijwillige surseance aan alle schuldeisers voorgesteld en door de meesten geaccepteerd. Door de leden is toen een bedrag ad € 12.300,-- bijeengebracht om alle vorderingen af te kopen en dat is gelukt. Alleen de gemeente Haarlem en de KNVB wilde slechts met een betalingsregeling genoegen nemen. Dus die zijn er gekomen en na ruim 10 jaar ploeteren is alles afgelost.

Geheel onverwacht kregen we in 2000 een curator uit Hilversum op ons dak, want de familie van Kampen bleek failliet te zijn en die wenste diverse betalingen van "Nooitgedacht" (voor inkopen van bier, drank en eten - want dat liep via VVH) terug te draaien.

Er zijn 2 kort gedingen gevoerd, beide in het voordeel van VVH geëindigd. We hebben nog een vonnis op de heren Helman voor € 50,000,--, maar zoek die heren maar eens.

Verbouwingen 2004

Het clubgebouw zag er niet uit. Zowel boven als benden was het gebouw in 25 jaar uitgewoond. Kantinevloer was getegeld door toenmalige vrijwilligers, bestuursleden (o.a. Peter Polman). Kleedkamers opnieuw betegeld, nieuwe deuren gemaakt, muren en vloeren geschilderd (o.a. Jos Duivenvoorde en Mike Ploeger).
Er is een obligatielening uitgezet. Met de opbrengst daarvan en materiaalsponsoren (zoals Renster (Ron Hubrechts) en Java deuren) is de gehele voorgevel van de kantine vernieuwd (echt volledig nieuw) en is een nieuwe dakbedekking aangebracht.

Brand, juni 2008

Wat vernieuwd was ging in vlammen op. Omdat die kar veel tijd en verantwoordelijkheid zou kosten besloot ik mij als bestuurslid aan te melden. Doel: alleen de opbouw van het gebouw.

Na heel veel touwtrekken door onze contra-expert Troostwijk, konden we een jaar later gaan beginnen met de opbouw (met als voorzitter Paul Zeeuw).

Wat mij daarvan in het bijzonder is bijgebleven is het doorzettingsvermogen van de leden alsmede de saamhorigheid die door die catastrofe ontstond, o.a. via de binding in de noodkantine.

De eigengereidheid van met name Thijs Heesemans die achter de rug om van ons allen plannen maakte om niet alleen de kantine maar ook de kleedkamers volledig te vernieuwen. En met succes.

Halverwege de opbouw kregen we het faillissement van de aannemer Richard Friedrichs en daarna de lange winter van 2010, waarna de verdere afbouw geheel zelf is gedaan, wat allemaal heeft geleid tot een enorme inzet van heel veel leden, oud-leden en familieleden.

Ik zie nog hoe er door toen nog Ronald Bakker op een graafmachine rioolsleuven werden getrokken, hoe 12 tot 15 man de stalen trappen in één dag aard- en nagelvast aan het gebouw monteerden. Hoe in een paar weekenden de bestrating van het gehele plein voor het clubgebouw met tegels van 25 kilo met de hand werd gelegd.

Die vernieuwing, die drang om het goed en mooi te doen is ook gezien bij de gemeente en, in tegenstelling tot de gesprekken die we in de jaren tot aan de brand hebben gevoerd, heeft geleid tot een positieve aanpak van de omgeving en de velden van VVH. Nieuw hekwerk, nieuwe fietsenstalling, nieuw kunstgrasveld en onlangs nog vernieuwing verlichting.

Na de opening van het compleet nieuwe pand wordt er, mede door de “vaders” van de toenmalige jeugdleden, nog steeds gezorgd voor het reguliere onderhoud (en energiebesparing), zodat het bij de club prettig voetballen blijft.

Erelidmaatschap

De bestuursleden van 20 jaar geleden zijn de ereleden van nu.

Ik mag nu toetreden tot dit gezelschap van (bijna) 80-jarigen. (Frans is enige tijd geleden overleden). Destijds stapten zij in om de vereniging schoon te maken van de schulden. Sedert vele jaren hebben zij nadien op de vrijdagen hun schoonmaakwerkzaamheden maar ook kluswerkzaamheden voortgezet.

Dat de kleedkamers schoon zijn en dat u nu in een schone kantine bent is aan hen (in samenwerking met Ton Veldhuijzen) te danken. Het afgelopen jaar heb ik getracht ook elke vrijdag mijn steentje bij te dragen. Ik weet tot welk clubje ik mag toetreden en ik zal mij er thuis voelen.

Normaal bied je de aanwezigen een biertje aan. Gezien de positie van VVH bied ik de vereniging VVH aan de lasten van de drankmuntjes van vanavond te dragen!

Proost, op een gezond en plezierig 2020!

Zaterdag 4 januari 2020
Jan Perrels


Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!