Cookie beleid VVH Velserbroek

De website van VVH Velserbroek is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Sponsors

Voorwaarden

VOORWAARDEN LIDMAATSCHAP

 

Contributie

 1. De leden zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van de contributie, die door de algemene vergadering van tijd tot tijd zal worden vastgesteld.
 2. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld, die een verschillende bijdrage betalen.
 3. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft niettemin de contributie voor het gehele jaar verschuldigd.
 4. Start tijdens seizoen - voor winterstop:  100% van het contributiebedrag.
  Start tijdens seizoen - vanaf 01-01:  50% van het contributiebedrag.
  Start tijdens seizoen - vanaf 01-03:  25% van het contributiebedrag.


Einde lidmaatschap

 1. Het lidmaatschap eindigt door:
  - a. opzegging van het lid;
  - b. opzegging namens de vereniging.
 2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het Bestuur. Opzegging namens de vereniging kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de in deze statuten vermelde vereisten voor het lidmaatschap te voldoen, of wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, of wanneer van de vereniging redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
 3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar (31 mei) en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken. Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
 4. Niet afgemeld:
  a. Geen wedstrijd gespeeld:  € 30,00 (bondskosten die de vereniging heeft betaald)
  b. Wel wedstrijd(en) gespeeld:  100% van het contributiebedrag.

Opzegging kan uitsluitend schriftelijk geschieden bij de ledenadministratie. De volledige Statuten zijn ter inzage bij het Bestuur VVH/Velserbroek.

Vrijwilligerstaak
Conform het besluit genomen op de Algemene Ledenvergadering van juni 2013, kunnen ouder(s) van jeugdleden en leden van 18 jaar en ouder door het bestuur gevraagd worden om een aantal keren per jaar een vrijwilligerstaak te vervullen voor de vereniging. Bij weigering of het niet kunnen vervullen van deze taak, kan het bestuur een sanctie opleggen.

 

Geldig legitimatiebewijs
Verenigingen zijn verplicht bij opgave van leden aan de KNVB de juiste gegevens van een persoon te vermelden. Bij aanmelding van leden van 16 jaar en ouder dient de vereniging deze gegevens te controleren aan de hand van een geldig legitimatiebewijs, voorzien van een pasfoto (zoals rijbewijs, paspoort, gemeentelijke identiteitskaart, OV-jaarkaart). Het soort en nummer dient op de ledenmutatiekaart te worden vermeld. Indien geen controle van de gegevens aan de hand van een geldig legitimatiebewijs kan geschieden, kan geen aanmelding als lid van de KNVB plaatsvinden.

Dus ben je 16 jaar of ouder s.v.p. een kopie van een geldig legitimatiebewijs meesturen met je aanmelding!

AVG
Al uw gegevens worden volgens de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) behandeld.

Met de inschrijving en het lidmaatschap gaat u ermee akkoord dat de foto's van u of van uw kind gepubliceerd mogen worden op onze website en op onze sociale mediakanalen Facebook, Instagram en Twitter.

 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!